Prindi see leht

Õppeprogramm "Toidutootmine ja keskkond"

Õppeseminar 6: Keskkonnasõbralik marja- ja puuviljakasvatus

Sihtrühm: 8.-12. klass

Lektor: Prof Kadri Karp, Eesti Maaülikool

Kokkuvõte: 

Marjad ja puuviljad on tervisliku toitumise seisukohalt väga tähtsad. Eestis kasvanud marjad ja puuviljad on just selliste omadustega, mida vajab inimene vastupidamiseks põhjamaises karmis kliimas. Aiandustootjad on toonud Eestisse ka väärtusliku uue marja – mustika – mis oli oluline indiaanlastele ja aitas vastu pidada ka Ameerika uusasukatel. See andis uue võimaluse Eestis võtta kasutusele kaevandamise järel kasutult seisvad turbaalad, mis siiani on olnud meie tööstuse järel üheks oluliseks kasvuhoonegaaside emissioonide allikaks.

Õpilastele tutvustatakse puuviljade ja marjade keskkonnasäästlikke tootmisviise ja antakse ülevaade nii tuntud kui ka uutest kultuuridest ning teadmisi nende tervislikkusest.

Eesmärgid:

  • Õpilane teab, kuidas toimub marjade ja puuviljade kasvatamine
  • Õpilane teab, milline on puuviljakultuuride tervislikkus sõltuvalt liigist, kliimast ja tarbimisest.

Tegevuste kirjeldus:

Programmi kestuseks on 3 tundi (koos mahekohvipausiga). Õpilastele selgitatakse puuviljade ja marjade tootmise eripärasid võrreldes muude põllumajandusharudega. Mõnede kultuuride puhul õpitakse ka praktiliselt visuaalse vaatluse abil hindama nende võimalikke tervislikke omadusi.

SEMINARI ETTEKANNE: KESKKONNASÕBRALIK MARJA- JA PUUVILJAKASVATUS

TÖÖLEHT

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus