Prindi see leht

Õppeprogramm "Toidutootmine ja keskkond"

Õppeseminar 3: Tervislik toit

Sihtrühm: 8.-12. klass

Lektor: doktorant Darja Matt, Eesti Maaülikool

Kokkuvõte: 

Selgitatakse, mis on tervislik toit ja kui oluline on tervislik toitumine tervisele. Antakse ülevaade peamistest kahjulikest saasteainetest toidus, selgitatakse kuidas need sinna satuvad ning mil moel saab riske vähendada. Tutvustatakse olulisemaid kahjulikke lisaaineid toidus, nende mõju tervisele ning selgitatakse millised on tervise seisukohast ohutumad alternatiivid. Õpetatakse kuidas toidu pakenditelt otsida vajalikku infot ning kuidas sellest aru saada.

Eesmärgid:

  • Õpilane teab, mis on tervislik toit ja kui oluline on tervislik toitumine tervisele.
  • Õpilane teab, milliseid kahjulikke saasteaineid ja lisaaineid võib toit sisaldada ning kuidas võivad nad mõjuda tervisele.
  • Õpilane oskab lugeda infot toidu pakenditelt ja sellest aru saada.

Tegevuste kirjeldus:

Programmi kestuseks on 3 tundi (koos mahekohvipausiga). Õpilastele antakse ülevaade tervislikust toidust ning kahjulike ainete mõjust tervisele. Praktilises osas analüüsitakse toidu pakendeid ning õpitakse lugema neil peal olevat infot.

SEMINARI ETTEKANNE: TERVISLIK TOIT

TÖÖLEHT

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus