Prindi see leht

Õppeprogramm "Toidutootmine ja keskkond"

Õppeseminar 2: Mahepõllumajandus – taastuvatel loodusvaradel põhinev keskkonnasõbralik toidutootmine

Sihtrühm: 8.-12. klass

Lektor: MSc Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskuse juhataja

Kokkuvõte: 

Mahepõllumajandus on tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kus rõhuasetus on kohalikel taastuvatel ressurssidel. Võrreldes tavatootmisega, on taimekasvatuses erinevad meetodid ja võimalused mullaviljakuse säilitamiseks ja tõstmiseks ning efektiivse taimekaitse teostamiseks. Samuti on oluline tagada loomade heaolu ja tervis, et neil oleks võimalus rahuldada oma loomuomaseid vajadusi. Mahepõllumajandus on kontrollitud tootmissüsteem ja nendele tootmisnõuetele vastavad saadused ja töödeldud tooted märgistatakse Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärgiga.

Eesmärgid:

  • Õpilane teab, mida tähendab mahepõllumajanduslik tootmine nii taime- kui loomakasvatuse puhul ja millised on erinevate tootmisviiside keskkonnamõjud.
  • Õpilane teab, kuidas märgistatakse mahetooteid.

Tegevuste kirjeldus:

Programmi kestuseks on 3 tundi (koos mahekohvipausiga). Õpilastele antakse ülevaade mahetootmise põhimõtetest võrreldes tavatootmisega ja praktilise osana saavad õpilased tutvuda erinevate mahetoodete pakendite ja märgistamise võimalusega.

SEMINARI ETTEKANNE: MAHEPÕLLUMAJANDUS - TAASTUVATEL LOODUSVARADEL PÕHINEV KESKKONNASÕBRALIK TOIDUTOOTMINE

TÖÖLEHT

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus