Prindi see leht

Sündmused

Mahestipendium 2013

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2013. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 130 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2012/2013 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2012. või 2013. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Täpsemad tingimused leiate: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/haridus/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2013.

Teadusartikli stipendiumikonkursile esitamise avalduses tuleb kirjutada eesti keeles kuni ühe lehekülje pikkune selgitus, kuidas avaldatud artikkel on seotud mahepõllumajandusega. Materjalid võib tuua ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.

Stipendiaadid kuulutatakse välja Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel 8. novembril 2013.

Küsimuste korral pöörduda:
Tel: 53044003

Stipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr 17002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Oleme annetajatele tänulikud!