Prindi see leht

Sündmused

Mahepõllumajandus Eestis 2009

Ilmunud on kakskeelne trükis Eesti mahepõllumajandusest aastal 2009. Brošüüri koostas Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ning andis välja Põllumajandusministeerium.

Mahepõllumajandusliku maa pind suurenes 2009. aastal võrreldes eelmise aastaga 18%, ületades 100 000 hektari piiri. 102 767 hektarit moodustas Eesti kogu põllumajandusmaast rohkem kui 11%. Selle tulemusega kuulub Eesti mahepõllumajandusmaa osakaalu poolest maailma esikümnesse. Üleminekuaja läbinud maad ehk mahemaad oli 76 625 ha. Mahepõllumajanduse registris oli 1278 tootjat, neist ligi 900 tegeles lisaks taimekasvatusele ka mahepõllumajandusliku loomakasvatusega.

Trükisest saab infot mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse, töötlemise ning turustamise kohta. Käsitletakse järelevalvet, õigusakte ja toetust. Tutvustatakse ka mahepõllumajanduse ajalugu ja organisatsioone ning koolitust, nõustamist ja teadusuuringuid.
Trükises on esitatud olulisemate mahepõllumajandusega seotud ametiasutuste ja organisatsioonide kontaktid.

Internetis on trükis saadaval Maheklubi veebilehel www.maheklubi.ee.
Paberkujul eksemplare saab Põllumajandusministeeriumist ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest.