Prindi see leht

Sündmused

Maaülikool on projekti PICKFIBER partner

 2010. aasta mais alustati Eesti Maaülikoolis rahvusvahelise projektiga PICKFIBER (Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement Based on Ecological Resources– rahvusvahelise koostööl ja teadmistel põhinev ekspertide platvorm toidu arendamise valdkonnas), mille üldeesmärgiks on kiudainerikka mahetoorainel põhineva toidu väljaarendamine, mis aitaks kaasa ülekaalulisuse probleemi vähendamisele.

Toit ja tervis on maailmas väga populaarne teema. Ülekaalulisus, eriti laste ja täiskasvanute seas, on viimasel ajal tõusnud suureks probleemiks. Selle tekke üheks põhjuseks on vale toitumine ning ülekaalulisusega kaasnevad omakorda ka teised tervisehädad. Üheks  võimaluseks  on arendada välja tooted, mis aitavad piirata ülesöömist ilma näljatunnet tundmata. Teadaolevalt on kiudainetel palju tervisele kasutoovaid omadusi ning kiudaineterikas toit aitab tekitada täiskõhutunnet väiksema toidu kogusega. Uueks suunaks on kasutada sellise toidu väljatöötamisel mahetoitu, et elimineerida toidu kasvatamisel kasutatavate kunstlike kemikaalide jääkide ja toidu töötlemisel lisatavate sünteetiliste ainete olemasolu, mis võivad samuti aidata kaasa ülekaalulisuse probleemile.

Projektis osaleb 9 partnerit viiest erinevast riigist: Hispaania (Nutren-Nutrigenomics - University of Lleida, La Selva Council), Eesti (Eesti Maaülikool), Itaalia (Department of Bioengineering- Polytechnic University of Milan, Institute of Molecular Bioimaging and Physiology, Institute for Construction Technologies, DS Medica s.r.l), Holland (N.V. Noord-Brabant Development Agency) ja Tšehhi (Institute of Physical Biology - University of South Bohemia).

Eesti Maaülikooli peamiseks ülesandeks selles projektis on koostada kogumik mahe- ja tavatoitu võrdlevatest uuringutest, selgitamaks välja mahe- ja tavatoidu erinevusi ning selle mõju tervisele. Kogumik põhineb teaduslikul kirjandusel ning tekst kirjutatakse laiemale üldsusele arusaadavas keeles. Kogumiku koostamisel käsitletakse seni läbi viidud uuringuid mahe- ja tavatoidu (taimsete ja loomsete produktide) võrdlustest. Lisaks analüüsitakse inim- ja loomkatsete tulemusi – kuidas mahe- ja tavatoit on mõjutanud inimese ja loomade tervist. Eraldi tuuakse välja tavatoidus olevad ained (nii toidu intensiivsest tootmisest tulenevad kemikaalide jäägid, kui ka toidu töötlemisel lisatavad ained), mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ning põhjustada või kaasa aidata ülekaalulisuse tekkimisele. Kogumik peaks vastama küsimusele – kas mahetoidu tarbimisel on eeliseid tavatoidu tarbimise ees? Sellest tulenevalt antakse ka põhjendatud soovitusi. Kogumiku valmimisele aitab kaasa Ewa Rembialkowska, kes on tuntud ekspert Euroopas mahetoidu kvaliteedi ja tervise valdkonnas.

Projekti kestel kavandatakse välja anda ka käsiraamat „Mahetoidust saadud kiudaine, selle füsioloogiline aktiivsus ning seos küllastatustundega“, mis on suunatud EFSA (Euroopa Toiduohutusamet) ja toiduga tegelevatele ettevõtetele. Käsiraamat sisaldab peatükke kiudaine ekstraheerimise meetodist, mahetoidu toiteväärtusest ja selle tarbimise eelistest tervislikkuse seisukohalt, küllastatusetunde hindamise tehnikast ja selle katsetamise analüüsimisest inimestel, funktsionaalse toidu arengust jm.

Projekt kestab 2011. aasta novembrini ning sellega on võimalik tutvuda PICKFIBER´i kodulehel ja Innovation for Welfare kodulehel

Projekt PICKFIBER on Innovation for Welfare alaprojekt ning selle kaasrahastajaks on Euroopa Regionaalnarengu Fond (ERDF) läbi INTERREG IVC programmi. INTERREG IVC programmi eesmärgiks on aidata kaasa teadmiste ja kogemuste vahetamisele Euroopa regioonides. 

Täpsem info:

Darja Matt

darja.matt@emu.ee