Prindi see leht

Sündmused

Huvi mahetöötlemise ja -toitlustamise vastu on suurenemas

11:49 01.11.2010

Huvi 29. oktoobril Tallinn FoodFest 2010 raames toimunud mahetöötlemise, -toitlustamise ja –turustamise seminari vastu näitab, et lähiajal võib loota mahetoidu kättesaadavuse paranemist. Hetkel on Eestis juba 1360 mahetootjat ning mahemaad ligikaudu 120 000 hektarit, kuid töötlemine vajab arendamist, et mahetoodang ka tarbijateni jõuaks. Seminarist võtsid osa mitmed juba tegutsevad toidutöötlemis- ja turustamisettevõtted, alles alustavad ettevõtted ning koolide ja lasteaedade esindajad.

Seminaril tutvustati mahetootmise põhimõtteid ja räägiti mahetoiduturu olukorrast Eestis ja maailmas, tutvustati Eesti ja Euroopa Liidu ökomärke ning mahetöötlemise, -toitlustamise ja turustamise nõudeid. Mahekeskuse juhataja Sirli Pehme sõnul on oluline just õigusaktidest tulenevate nõuete lahtiseletamine ettevõtjatele. „Mahetoidu käitlemise nõudeid on võimalik selgitada lihtsalt ja loogiliselt ning seda tulebki teha, sest õigusaktide keel ja stiil võib olla ettevõtjatele arusaamatu“, rääkis Sirli Pehme.

Praktilise poole pealt jagasid seminaril oma kogemusi ja soovitusi töötlemise ja turustamise osas TÜ Eesti Mahe tegevjuht Jaan Nõmmik ja Riina Värs Teraviljatoode OÜ’st. Degusteerimiseks pakuti valikut kodumaistest mahetoodetest.

Seminari korraldas Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusega, tellijaks oli Põllumajandusministeerium. Lisaks toimub novembrikuus Tallinnas mahetöötlemise ja –toitlustamise teemaline konverents ning korraldatakse mahetoitlustamist tutvustavad seminarid restoranidele ning lasteasutustele. Infot eelolevate ürituste kohta leiab http://mahekeskus.emu.ee/ ja http://www.maheklubi.ee/.

EMÜ Mahekeskus asutati 2008.aastal ja peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

 

Lisainformatsioon:

Sirli Pehme,

Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Tel: 5304 4004, e-post: sirli.pehme@emu.ee