Kaitstud väitekirjad

Siia lehele on koondatud Eesti Maaülikoolis (ja endises Eesti Põllumajandusülikoolis) kaitstud mahepõllumajandusteemalised lõputööd. Antud nimekiri täieneb jooksvalt.
Töödega saab tutvuda instituutide raamatukogudes. Huvi korral võib kirjutada ka: elen.peetsmann@emu.ee
 
Kaitstud BAKALAUREUSE- ja MAGISTRITÖÖDE lühikokkuvõtted alates 2012. aastast digitaalarhiivis EMÜ DSpace.
 

2019

Bakalaureus 3+2

 

Magister 3+2

 

2018

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

2017

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

2016

Bakalaureus 3+2

Magister 3+2

2015

Bakalaureus 3+2

 • Demenok, Jüri; Kartuli saagikuse ja kasvatamise tasuvus sõltuvalt viljelusviisist; juhendaja doktorant Berit Tein, (PKI)
 • Fuchs, Nele; Mükotoksiin patuliini esinemine õuntes ja õunatoodetes ning seda mõjutavad tegurid; juhendaja Ulvi Moor, (PKI)
 • Horma, Toomas; Oder ristiku allakülviga mahe- ja tavaviljeluses; juhendaja teadur Maarika Alaru, (PKI)
 • Kade, Allar; Talinisu saagikus ja kvaliteet mahe- ja tavaviljeluses; juhendaja teadur Maarika Alaru (PKI)
 • Kahu, Greete; Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussikooslusele; juhendaja dotsent Endla Reintam, (PKI)
 • Marran, Kertti; Mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku mõju teravilja tootmise tasuvusele ettevõtte OÜ Traumbild näitel, juhendaja lektor Katri Kall, (MSI)
 • Mehine, Maris; Mahetoidu juurutamine Tartu lasteaedades - probleemid ja võimalused; juhendaja lektor Tiiu Ohvril, (MSI)
 • Otisalu, Jane; Mahepõllumajanduslike toetuste taotlemist piiravad tegurid Eesti taimekasvatus- ja aiandusettevõtete näitel; juhendaja lektor Liis Oper, (MSI)
 • Pajula, Maaria; Kartulimugulate kvaliteet sõltuvalt viljelusviisist; juhendaja doktorant Berit Tein (PKI)
 • Praks, Johanna Mariett; Nisu varuvalkude ekspressiooni sõltumine lämmastikust; juhendaja vanemteadur Evelin Loit, (PKI)
 • Roositalu, Ranet; Viljelusviiside mõju herne saagikusele; juhendaja teadur Maarika Alaru, (PKI)
 • Tamm, Teele; Tootekompleksi analüüs Taarapõllu talu näitel; juhendaja lektor Tiiu Ohvri, (MSI)
 • Tull, Taavi; Põhivara investeerimisprojekti finantsanalüüs Eesti mahemesinduse näitel; juhendaja lektor Helis Luik, (MSI)

Magister 3+2

 • Andre, Mari-Liis; Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele; juhendaja lea Lea Sudakova, (PKI)
 • Kuusemaa, Kaupo; Viljelusviisi mõju herne saagi kvaliteedile ja kasvatamise tasuvusele; juhendaja doktorant Berit Tein, (PKI)
 • Mets, Martin; Talinisu saak ja kvaliteet sõltuvalt viljelusviisist; juhendaja teadur Maarika Alaru, (PKI)
 • Zereen, Karin; Multielement- ja isotoopanalüüs mahetoodangu autentsuse määramisel tomati (Solanum lycopersicum L.) näitel; juhendaja Prof Anne Luik, (PKI)
 • Tuvike, Annemai; Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 2014. aastal; juhendaja MSc Elen Peetsmann, (PKI)
 • Pulk, Maarja; Biostimulantide mõju sibula saagikusele ja saagi kvaliteedile; juhendaja lektor Priit Põldma, (PKI)

2014

Bakalaureus 3+2

 • Eeriksoo, Maario; Viljelusviisi mõju kultuuride umbrohtumisele; juhendajad PhD Liina Talgre, PhD dotsent Endla Reintam, (PKI)
 • Taal, Kalle; Mulla füüsikaliste omaduste muutused sõltuvalt järelkultuuride ning sõnniku kasutamisest maheviljeluslikus külvikorras;  juhendajad PhD dots. Endla Reintam ja doktorant Diego Sanchez de Cima (PKI)
 • Pihlak, Olga; Viinapuude (Vitis) kasvatusvõtete mõju viinamarjade küpsusparameetritele; juhendaja Prof Kadri Karp, (PKI)

Magister 3+2

 • Hrenova, Kätlin; Leegitamise mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) saagile; juhendaja Prof Kadri Karp, (PKI)
 • Kade, Siiri; Mineraal- ja orgaaniliste väetiste mõju mulla toitainete sisaldusele mahe- ja tavaviljeluslikus külvikorras; juhendaja PhD dots. Endla Reintam (PKI)
 • Mardi, Triin; Orgaaniliste väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) viljade kvaliteedile ammendatud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes; juhendaja Ph.D. Marge Starast, (PKI)
 • Palmeos, Helena; Viljelussüsteemide mõju umbrohtumisele külvikorras, juhendaja PhD Liina Talgre, (PKI)
 • Sulp, Kati; Muutused vihmaussikoosluses sõltuvalt väetamisest maheviljeluslikus külvikorras; juhendaja PhD dots. Endla Reintam, (PKI)
 • Põldmaa, Alo; Viljelusviisi mõju kartuli saagile ja kvaliteedile ning kasvatamise tasuvusele; juhendajad doktorant Berit Tein ja PhD Vyacheslav Eremeev, (PKI)

2013

Bakalaureus 3+2

Holts, Epp; Mahe ja tavatootmise mõju kartuli saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Jegi, Ann; Biopestitsiidide mõju tolmeldajate käitumisele ja füsioloogiale; juhendaja Reet Karise ja prof Marika Mänd; (PKI)
Kaas, Merlin; Mahetööstusliku küüslaugu kasvatamise majanduslikkus Hauka Farm OÜ näitel; juhendaja Enn Plaan; (MSI)
Kukk, Martin; Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides; juhendaja Eve Runno-Paurson, PhD ja Maarja Öpik, PhD; (PKI)
Kuusemaa, Kaupo; Tava- ja maheviljeluse mõju herne saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Kiider, Mare; Mahe- ja tavatootmise mõju kartuli saagile ja kvaliteedile; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Käär, Anu; Tomati seenhaiguste tõrje katmikalal mahe-ja integreeritud viljeluses; juhendajad Priit Põldma, MSc ja doktorant Sirli Pehme; (PKI)
Mõttus, Max; Kaera ja odra maheviljeluse tasuvus OÜ Lõunapiim näitel aastatel 2010-2012 ning võimalikud muutused üleminekul tavaviljelusele; juhendaja lektor Arvo Makke; (PKI)
Rebane, Gristin; Tarbijate ostukäitumine mahetoodete ostmisel; juhendaja Kaire Uiboleht, MSc; (MS)
• Sarapuu, Kerttu; Mahetoidu töötlemise olukord ja arenguvõimalused Eestis; juhendaja doktorant Sirli Pehme; (PKI)
Talu, Maiu; Humiinainete mõju köögiviljade kasvule ja arengule; juhendaja Priit Põldma, MSc; (PKI)
Tarkus, Janno; Mahe- ja tavaviljeluse mõju odra saagile ning selle majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)

Magister 3+2

Annamaa, Merit; Kännasmustikate (Vaccinium corymbosum) kasv sõltuvalt genotüübist maheviljeluse tingimustes; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
George, Kertu; Tarbijakäitumise kujunemise iseärasused väärtushoiakutega seotud toodete puhul mahetoodete näitel; juhendajad Tiiu Ohvril, MSc ja Ants-Hannes Viira, MA; (MS)
Hannus, Merje; Mahepõllumajandusse lubatud väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sordi `Northblue`taimede produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
Lond, Aiki; Mahedalt peetavate uttede söötmise mõju nende toitumusele ja jõudlusele uttede sigimisperioodi erinevatel etappidel; juhendaja dotsent Peep Piirsalu; (VLI)
Pikkmets, Mirjam; Mahetoorpiima kvaliteedi uurimine ahelas veiselaut, transport, toorpiimaautomaat; juhendaja Vilma Tatar; (VLI)
 

2012

Bakalaureus 3+2

Hansen, Merli; Kartulisortide lehemädanikukindlus ja mõju saagikusele; juhendaja Eve Runno-Paurson PhD; (PKI)
Jaanus, Mait; Mahe- ja tavatootmise mõju odra saagile ning selle agromajanduslik analüüs; juhendaja teadur Indrek Keres; (PKI)
Kuul, Marika; Mahetoetuste mõju põllumajanduslikule maakasutusele Eestis aastatel 2004-2011; juhendaja Liis Oper, MA; (MS)
Sihver, Anne; Maheseakasvatuse arenguperspektiivid Eestis; juhendaja Ülle Roosmaa, MSc; (MS)

Magister 3+2

Derunov, Taissia; Musta sõstra (Ribes nigrum L.) sortide saagi kvaliteet tava ja maheviljeluses; juhendajad vanemteadur Asta-Virve Libek ja teadur Kersti Kahu; (PKI)
Kask, Kaia; Mahedalt kasvatatud kännasmustika (Vaccinium corymbosum L.) viljade kvaliteet sõltuvalt sordist; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
Koort, Angela; Maheväetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele; juhendaja dotsent Marge Starast; (PKI)
Land, Kadri; Mullaparandusaine Humistar mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagi kvaliteedile maheviljeluses; juhendaja prof Kadri Karp; (PKI)
Okas, Martin; Mahe- ja tavatootmise mõju kartuli saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele; juhendaja doktorant Berit Tein; (PKI)
Schmidt Helen; Orgaaniliste multšide mõju mulla omadustele ning aed-puispetuunia Calibrachoa × hybrida kasvule ja arengule; juhendaja dotsent Sirje Vabrit; (PKI)

2011

Bakalaureus 3+2
Hainsalu, Thomas; Väetamise mõju porgandi saagile ja kvaliteedile maheviljeluse tingimustes; juhendaja Priit Põldma, MSc; (PKI)
Pindis, Taivi; Mahetoodete turustamine Eestis; juhendaja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Virnhoff, Kajari; Mõne taimeekstrakti mõju süsi-ketasjooksikule (Platynus Assimilis); juhendajad Angela Ploomi, PhD ja Irja Kivimägi, MSc; (PKI)
Vodi, Eva; Loodusturismi võimalused Võrumaa mahetalus; juhendajad Anne Luik, PhD ja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Zereen, Karin; Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs; juhendaja Darja Matt, MSc; (PKI)
Magister 3+2
Jürma, Helen; Mahetoidu nõudlus ja pakkumine Tartu linnas; juhendajad Eve Veromann, PhD ja Sirli Pehme, MSc; (PKI)
Lehiste, Heler; Tava- ja mahepiima koostis ja tehnoloogilised omadused; juhendaja Ivi Jõudu, PhD; (VET)
Nurk, Kadri; Mahetootmisest loobumise põhjused ja nende analüüs aastatel 2009-2010; juhendajad Eve Veromann, PhD ja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Praks, Karin; Meemesilaste (Apis mellifera L.) kasutamine hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.); juhendajad Marika Mänd, PhD ja Riin Muljar, MSc; (PKI)
Tani, Margo; Mahepiimalehmade jõudlusnäitajate analüüs aastatel 2008-2010; juhendaja dotsent Ragnar Leming; (VET)
Tenn, Marili; Seltsilistaimede mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassica) ja tema parasitoidide arvukusele ja liigilisele koosseisule valgel peakapsal (Brassica oleracea var. Capitata); juhendajad Eve Veromann, PhD ja Riina Kaasik, MSc; (PKI)
Teadusmagister
Kuchta, Merilin; Tootjapoolse kommunikatsiooni analüüs Eesti mahetoodete turul; juhendaja Ülle Roosmaa; (MSI)
  

2010

Bakalaureus 3+2
Hiiesalu, Angela; Kultuurmustikate maheviljelemine; juhendaja Marge Starast, PhD; (PKI)
Land, Kadri; Aedmaasika ja must sõstra kasvatustehnoloogiad maheviljeluses; juhendaja Kadri Karp, PhD; (PKI)
Logina, Signe; Mahetoodangu kasutusvõimalused Setomaa turismi- ja toitlustusettevõtetes; juhendaja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Lõhmus, Kristiina; Tarbijate suhtumine mahedalt toodetud toiduainete tarbimisse Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilaste näitel; juhendaja Kaire Uiboleht; (MS)
Raaliste, Merle; Termilise umbrohutõrje võimalused maheköögiviljakasvatuses; juhendaja lektor Priit Põldma; (PKI)
Magister 3+2
Luik, Kaili; Traditsioonilisest ja mahetootmisest pärineva veiseliha kvaliteedi erinevused; juhendajad dotsent Lembit Lepasalu; dotsent Priit Elias; lektor Kristiina Veri; (VET)
Luts, Anneli; Eesti mahetalunike taimekasvatuse ja-loomakasvatuse nõuete rikkumise analüüs; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD; (PKI)
Tubli, Tiina; Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoitlustamiseks; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD; (PKI)
Veidenberg, Viljar; Tava- ja mahepiima võrdlus juustutootmise seisukohalt; juhendajad dotsent Ivi Jõudu ja lektor Indrek Tamm; (PKI)
Vesi, Annika; Mahe-ja tavatootjate hinnang põllumajandustootjate keskkonnakavale; juhendaja Kalev Sepp, PhD; (PKI)
 

2009

Bakalaureus 3+2
Kihu, Eda; Mahetoidu kastimüügi olukord ja võimalused Eestis; juhendajad Anne Luik, PhD ja Sirli Pehme, MSc; (PKI)
Kurvits, Ketlin; Mahepiima tootmisega tegeleva väiketalu jätkusuutlikkuse probleemid Lüüsa talu näitel; juhendaja Tiiu Ohvril; (MS)
Luhtaru, Reelika; Taimekaitsevahendite majanduslik efektiivsus tava- ja mahetaimekasvatuses; juhendaja Ülle Lauk; (PKI)
Maser, Kristiina; Ploomipuude kasvatus maheviljeluses; juhendaja teadur Kersti Kahu; (PKI)
Sommer, Sille; Eesti ökopoodide hetkeolukord ja tulevikuvõimalused; juhendaja Elen Peetsmann, MSc; (PKI)
Magister 3+2
Valdmann, Kristiina;  Mahe- ja tavatootmise mõju kartulisaagile ja kvaliteedile; juhendaja  Viacheslav Eremeev, PhD; (PKI)
Ojaperv, Janeli; Mahejäätise väljatöötamine; juhendajad Väino Poikalainen, PhD ja Hannes Mootse, MSc; (VET)
Parker, Kati; Mahepõllumajanduse ja mahetoidu teema Eesti üldhariduskoolides; juhendajad Anne Luik, PhD ja Sirli Pehme, MSc; (PKI)
Pärtli, Piret; Astelpaju mahejäätise mikrobioloogia; (VET)
 

2008

Bakalaureus 3+2
Aher, Elviira; Talutoodete turustamise alternatiivsed võimalused Eestis (mahetoodete näitel); juhendaja Tiiu Ohvril; (MS)
Magister 3+2
Kaal, Reeda; Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse seire erineva tootmisviisiga taludes; juhendaja prof. Marika Mänd; (PKI)
Peetsmann, Elen; Mahepõllumajanduslik turustamine Eestis; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Pehme, Sirli; Eesti tarbija teadlikkus ja suhtumine mahetoitu; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Skvortsova, Zarina; Piimarasva rasvhappeline koostis Eesti tava- ja mahefarmides; (VET)

2007
Bakalaureus 3+2
Loiku, Helis; Tava –ja mahetoidu võrdlus; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)

2006
Bakalaureus 3+2
Pehme, Sirli; Seemne ja taimse paljundusmaterjali kasutamine Eesti mahepõllumajanduses; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Võsaste, Marit; Aedviljades sisalduvad pestitsiidijäägid ja nende mõju inimese tervisele; juhendaja Anne Luik, PhD; (PKI)
Magister
Deprez, Laurent; Development of organic farming in Estonia; juhendaja Anne Luik, biol. kand. ja Anne E. Dejonghe, PhD. Kaitstud Prantusmaal.
 
2005
Bakalaureus
Kukk, Argo; Talirüpsi entomofauna maheviljeluse tingimustes ning majanduslik efektiivsus; juhendaja prof. Anne Luik; (PKI)
Kurg, Anu; Mahepõllumajanduse arenguprobleemid Eestis; juhedaja prof. Anne Luik; (PKI)
Kärblane, Ester; Mahepõllumajanduse arenguperspektiivid Eestis; juhendaja lektor K. Lahesoo; (MS)
Reimann, Kadri; Luha talu maheteravilja tootmisele ülemineku analüüs; juhendaja lektor K. Lahesoo; (MS)

2003
Magister
Veromann, Eve; Talirapsi kahjurid ja nende parasitoidid maheviljeluse tingimustes; juhendajad Anne Luik, biol. kand. ja Luule Metspalu, biol. kand. (PKI)

2002
Bakalaureus
Kala, Kaidi; Mahepõllumajanduse olukord Põlva- ja Võrumaal; juhendaja prof. Anne Luik; (PKI)
Magister
Kivitar, Leo; Policy interventions to increase Estonian farmers motivation to convert to organic farming practices; juhendajad Anne Luik, biol. kand. ja Geir Lieblein, PhD. Kaitstud juunis, Norras
Paimetova, Valentina; Kimalased ja nende toidutaimed ökoloogilise ja konventsionaalse maaviljelusega taludes; juhendaja Marika Mänd, PhD. (PKI)
Vares, Anne; Jooksiklaste esinemine köögiviljade ökoviljeluses; juhendaja Anne Luik, biol. kand. (PKI)

2000
Bakalaureus
Mihhejev, Konstantin; Mahepiima tootmine; juhendaja dr. A. Olkonen; (VET)

1999
Bakalaureus
Kivitar, Leo; Mahepõllumajanduse arendamine Eestis; juhendajad prof. Jaan Leetsar ja Merit Mikk; (MS)
Möller, Margo; Maheviljeluse arengustrateegia Põlva maakonnas; juhendaja Dots. Kai Simo; (MS)
Saaviste, Anne; Röövtoiduliste putukate esinemisest köögiviljade ökoviljeluses; juhendaja prof. Anne Luik; (PKI)

 

PKI – Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
VET – Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
MS – Majandus- ja sotsiaalinstituut


Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskus@emu.ee