Prindi see leht

Mahestipendium

Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks

2009. aastal loodi Eesti Maaülikooli professori Anne Luige initsiatiivil mahestipendiumi fond. Mahestipendiumi eesmärgiks on ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd.

Stipendiume antakse välja neljas kategoorias: Eesti Maaülikooli tudengitele parima bakalaureusetöö ja parima magistritöö stipendium; noorteadlastele parima avaldatud teaduspublikatsiooni stipendium; üliõpilastele ja töötajatele avaldatud populaarteadusliku artikli stipendium.

2016. aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 200 euroga, parimat magistritööd 250 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 350 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 150 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2015/2016. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2015. või 2016. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2015. ja 2016. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) või eestikeelse(d) populaarteadusliku(d) artikli(d) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. septembriks 2016.

Stipendiaadid kuulutatakse välja 2016. aasta sügisel. 

Täpsemad kandideerimise tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/haridus/mahestipendium/stipendiumi-statuut/ 

2015. aasta stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Greete Kahu tööga „Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussikooslusele“. Töö juhendaja oli Endla Reintam.

Parima magistritöö stipendiumi sai Annemai Tuvike töö eest „Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 2014. aastal“, juhendajateks olid Elen Peetsmann ja Jana Adari. 

Publitseeritud teadusartiklite kategoorias premeeriti tänavu autorite kollektiivi Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik, Tõnu Püssa artikli eest, mis uuris tava- ja maheviljeluses kasvatatud erinevate tomatisortide polüfenoolide sisaldusi ja antioksüdantsust. Artikkel Three-Year Comparative Study of Polyphenol Contents and Antioxidant Capacities in Fruits of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Cultivars Grown under Organic and Conventional Conditions“ ilmus ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Eestikeelse populaarteadusliku artikli preemiaga tunnustati Sirli Pehme artiklit "Keskkonnamõjude hindamine läbi olelusringi".  

Stipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd.

Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Oleme annetajatele tänulikud!

Küsimuste korral pöörduda:

Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003