MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Selgusid 2016. a mahestipendiumi stipendiaadid

22.11.2016
Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris novembris juba kaheksandat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud teadusartikli autoreid rahalise stipendiumiga. Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Andra Pukk tööga „Toidukulude päevamaksumuse muutus mahetoidule üleminekul Eesti lasteaedades“, juhendaja oli Ülle Roosmaa. Töös tehtud kalkulatsioonide põhjal leiti, et kui lasteaiad hakkaksid töös käsitletud põhitoiduaineid mahedalt ta

Maaülikooli mahepärastlõuna

31.08.2016
Eesti Maaülikool kutsub esmaspäeval, 5. septembril algusega kell 15.00 kõiki huvilisi Mahekeskusesse Tõnissoni aeda mahepärastlõunale. Tutvustatakse Maaülikoolis läbiviidavaid katseid, kust saab kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks. Tasuta saab kaasa noppida ka maheaia õunu – moosiks, mahlaks või lihtsalt söömiseks! Ringkäiku viib läbi prof. Anne Luik.