MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2017"

19.06.2017
Tänavu ilmub taas kogumik „Teaduselt mahepõllumajandusele“, kuhu palume Teil anda oma panus! Artiklid on oodatud kõikidelt mahepõllumajanduse alaste uuringutega tegelevatelt teadlastelt, uurimisgruppidelt ja tudengitelt. Eelmine kogumik ilmus 2014. aastal​ ja nüüdseks on käimas palju erinevaid uuringuid, mille tulemusi saab tutvustada. Kogumik on mõeldud eelkõige mahetootjatele. Palume esitada oma kirjatükk võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt. Eriti tähtis on järeldustes selgelt esile tuua k&

Mahestipendiumi konkurss 2017

26.05.2017
Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2017. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 300 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- v&ot

Selgusid 2016. a mahestipendiumi stipendiaadid

22.11.2016
Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris novembris juba kaheksandat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud teadusartikli autoreid rahalise stipendiumiga. Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Andra Pukk tööga „Toidukulude päevamaksumuse muutus mahetoidule üleminekul Eesti lasteaedades“, juhendaja oli Ülle Roosmaa. Töös tehtud kalkulatsioonide põhjal leiti, et kui lasteaiad hakkaksid töös käsitletud põhitoiduaineid mahedalt ta