MAHEKESKUS

Mahekeskuse peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Mahekeskus koondab teabe ja oskused, mis on Eesti Maaülikoolis olemas varasemate mahepõllumajanduse- ja toidu valdkonna teadusuuringutest ning planeerib ja koordineerib edasisi tegevusi.

Mahekeskus tunnustab mahepõllumajanduse eestvedajaid

10.10.2019
Tunnustamaks ja ergutamaks mahepõllumajanduse edendajaid erinevates tegevusvaldkondades loodi 2014. a professor Anne Luige eestvedamisel Eesti Maaülikooli Mahekeskuse auhinnafond. Tunnustusi jagatakse igal 5. aastal ehk tänavu, kui tähistame mahepõllumajanduse 30. aastapäeva. Auhinnakandidaate saavad esitada organisatsioonid ja eraisikud (ennast esitada ei saa), esitades tunnustatava kohta digitaalselt allkirjastatud põhjenduse mahus kuni 1A4 hiljemalt 1. novembriks aadressile mahekeskus@emu.ee Auhindade määramiseks moodustatakse SA Ees

Mahestipendium 2019

21.05.2019
Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2019. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.   Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- v&ot

Teaduselt mahepõllumajandusele 2019

08.05.2019
Ilmunud on neljas mahetootjatele ja teistele huvilistele suunatud eelretsenseeritud artiklite kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2019", kus tutvustatakse aastatel 2017-2019 läbi viidud mahepõllumajandusealaste uuringute tulemusi.  Kogumikus on 26 eestikeelset lühiartiklit.  Kogumiku andis välja Eesti Maaülikooli Mahekeskus, toetab Euroopa Liit.

Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa 61713, tel: (+372) 7425010, (+372) 5304 4003, e-post: mahekeskus@emu.ee